Όροι Χρήσης

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών – υπηρεσία ηλεκτρονικών παραγγελιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση monodeals.com (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») από την εταιρεία T.P ESPORTS LTD (εφ’ εξής «Εταιρεία»).

Η Εταιρία με την επωνυμία T.P ESPORTS LTD με Αρ. Εγγραφής εταιρείας: HE401028 και Αριθμό μητρώου στο ΦΠΑ: 10401028W, που εδρεύει στη Λευκωσία , επί της οδού Λεωφόρος Λεμεσού 241, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της «monodeals.com».

Μέσω της ιστοσελίδας διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα της ιστοσελίδας XXXXXXX (ιστοσελίδα) καθώς και προϊόντα – υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών τα οποία ενδέχεται να προσφέρονται σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ειδικές εκπτωτικές τιμές ενδέχεται να ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα. Τα προϊόντα – υπηρεσίες δύναται να τα αγοράσει ο χρήστης  από τον εκάστοτε Προμηθευτή, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, υπό τους όρους που περιγράφονται πιο κάτω και τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Αποστολές προϊόντων γίνονται μόνο στον γεωγραφικό χώρο της ελεύθερης Κύπρου και από όσους προμηθευτές παρέχουν αυτή την υπηρεσία.

Συνήθως όλες οι αποστολές γίνονται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών και η παράδοση γίνεται στα διάφορα γραφεία αποστολής δεμάτων εκτός αν αναγράφει κάτι διαφορετικό στην σελίδα του προϊόντος .

Οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον   Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)  2016/679.

Μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας εδώ [ να πηγαίνει με hyperlink στο gdpr policy]

 

Α. Έννοιες / Ορισμοί

Η Εταιρία με την επωνυμία T.P ESPORTS LTD με Αρ. Εγγραφής εταιρείας: HE401028 και Αριθμό μητρώου στο ΦΠΑ: 10401028W, που εδρεύει στη Λευκωσία , επί της οδού Λεωφόρος Λεμεσού 241, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της «monodeals.com».

Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «monodeals.com»,

Επιχείρηση: κάθε τρίτη Επιχείρηση ή κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της Εταιρίας προκειμένου να διαθέσει – πωλήσει τα προϊόντα – υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες – συνδρομητές της ιστοσελίδας,

Προϊόν – υπηρεσία: το προϊόν – υπηρεσία της Επιχείρησης που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας,

Αγοραστής: κάθε χρήστης που συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν – υπηρεσία της Επιχείρησης,

Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Αγοραστή, φέρει μοναδικό κωδικό και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή για την παραλαβή του προϊόντος – υπηρεσίας.

Προσφορά: η προσφορά προϊόντων – υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Τα προϊόντα που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα monodeals.com , παρά τις προσεγμένες παραγγελίες, ενδέχεται να εξαντληθούν από την πρώτη μέρα. Όλες οι τιμές χωρίς το ντεκόρ. Καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις.

  1. B. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία & Όροι Παροχής των Υπηρεσιών
  2. Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές να προωθήσουν τα προϊόντα – υπηρεσίες τους στους χρήστες της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά αυτή.
  3. Η Εταιρία θα διαθέτει στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά Κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά. Το κάθε Κουπόνι αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς. Με την επίδειξη του Κουπονιού στην Επιχείρηση, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο χρήστης θα δικαιούται να λάβει από την Επιχείρηση το προϊόν – υπηρεσία για το οποίο ισχύει η Προσφορά στην οποία συμμετείχε.

III. Κάθε χρήστης μπορεί να εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον για την Προσφορά, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία της σελίδας αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς το ονοματεπώνυμό του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email), καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων και την ενεργοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η οποία πρακτικά θα λαμβάνει χώρα αφού ο χρήστης ολοκληρώσει με πληρωμή την παραγγελία του ), θα δεσμεύεται στην πιστωτική κάρτα του χρήστη  το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Κουπονιού. Το ποσό αυτό θα δεσμεύεται από την Εταιρία στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης.

  1. Οι Όροι και Στοιχεία των προσφορών ενδέχεται να αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  2. Με την ολοκλήρωση της αγοράς της Προσφοράς, η Εταιρία: α) δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Αγοραστή με την αξία του Κουπονιού και β) διαθέτει στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά τα Κουπόνια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη συγκεκριμένη Προσφορά. Τα Κουπόνια θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς και την επιτυχή χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη) στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Κουπονιού θα τιμολογείται απευθείας από την Επιχείρηση (τον Προμηθευτή) προς τον Αγοραστή κατά την εμφάνιση του Κουπονιού για εξαργύρωση. Η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης, το τίμημα του των εκ τελεσθέντων κουπονιών του τρέχον μήνα στις 15 του άλλου μήνα Τυχόν έξοδα που αφορούν στην είσπραξη και αποστολή των χρημάτων στον Τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή (έξοδα εμβάσματος), βαρύνουν εξολοκλήρου την επιχείρηση.

Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον Αγοραστή, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό, και μέχρι ημερομηνία λήξεως, η οποία αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς και αναγράφεται στο σώμα του Κουπονιού. Το Κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί/εξαργυρωθεί μόνο σε καταστήματα της Επιχείρησης. Μέχρι την ημερομηνία λήξεως του Κουπονιού ο Αγοραστής μπορεί, με την επίδειξη του Κουπονιού στα καταστήματα της Επιχείρησης, να προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο το προϊόν-υπηρεσία που αγόρασε και περιγράφεται στο Κουπόνι. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Κουπονιού οπουδήποτε αλλού, πλην από τα καταστήματα της Επιχείρησης και για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, ο Αγοραστής δεν δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή χρηματικό αντάλλαγμα για το Κουπόνι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν – υπηρεσία εκτός από αυτό που αγόρασε μέσω της Προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και το οποίο (προϊόν – υπηρεσία) αναγράφεται στο Κουπόνι. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Κουπόνι παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι της Επιχείρησης ή και της Εταιρίας. Ο Προμηθευτής ή και η Εταιρία δεν φέρουν καμία

VI.Ο Προμηθευτής έχει αναλάβει την υποχρέωση να πωλεί προϊόντα ή να παρέχει υπηρεσίες υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους Αγοραστές διαθέτουν Κουπόνια και τα εμφανίζουν προσηκόντως σε αυτόν.

VIII. Η Επιχείρηση υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το προϊόν – υπηρεσία στους Αγοραστές – κατόχους Κουπονιών που θα περιλαμβάνονται στη λίστα Αγοραστών, σύμφωνα με τα παραπάνω. Αντιστοίχως, ο Αγοραστής προκειμένου να παραλάβει το προϊόν – υπηρεσία θα εμφανίζει υποχρεωτικά στην Επιχείρηση το Κουπόνι, προκειμένου να επαληθευτεί ο κωδικός καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα – διαβατήριο, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων.

  1. Τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων – υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα – υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρία από την Επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα – υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι η Επιχείρηση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων – υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές.
  2. Η Εταιρία συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος – υπηρεσίας από την Επιχείρηση στον Αγοραστή αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.
  3. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος – υπηρεσίας η Εταιρία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του Αγοραστή.

XII. Ο Αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021 (112(I)/2021)  , όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος – υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αγοράς του κουπονιού – εμπορεύματος, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email στο [email protected]) του αιτήματός του προς την Εταιρία. Η υπαναχώρηση δεν είναι αποδεκτή αν το προϊόν ή υπηρεσία έχει χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση επιστροφής ενός προϊόντος, θα πρέπει αυτό να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, όπως το έλαβε ο πελάτης κατά την παραλαβή. Ακολούθως η Εταιρία θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του Κουπονιού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του, ενώ ο Αγοραστής θα επιστρέψει αντιστοίχως το Κουπόνι, το οποίο και θα ακυρώνεται. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης (επιστροφή) και η Εταιρεία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον Αγοραστή.

XIII. Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων –  υπηρεσιών εφαρμόζονται για την εκάστοτε Επιχείρηση και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ιστοσελίδα monodeals.com αποτελεί πλατφόρμα μέσω της οποίας οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διαφημίζουν, προωθούν και πωλούν τα προϊόντα τους. Η ιστοσελίδα monodeals.com δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή και συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής. Ως εκ τούτου για εγγυήσεις που αφορούν προϊόντα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων παρέχονται από την εκάστοτε συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Γ. Τρόπος Πληρωμής

Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Πιστωτικής Κάρτας (ασφαλή μέθοδος πληρωμής μέσω JCC ή VIVA)

Για την πληρωμή του προϊόντος –  υπηρεσίας στον Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa®, και MasterCard®. Οι συναλλαγές των χρηστών στην ιστοσελίδα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit, έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας (CVV), επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας online συναλλαγών όπως το Verified By Visa™ από την Visa® ή το SecureCode™ της MasterCard®), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παροχή της προσφοράς χωρίς την προσκόμιση του αντίστοιχου κουπονιού απ’ ευθείας από την διαφημιζόμενη επιχείρηση προς τον αγοραστή, χωρίς την διαμεσολάβηση της ιστοσελίδας.  Σε αντίθετη περίπτωση διαφυλάσσουμε το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας και επιβολής κυρώσεων στην επιχείρηση.

 

Δ. Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς :

  1. ο χρήστης πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και
  2. ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Ε. Μεταβολές –  Αλλαγές

Η Εταιρία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/συνδρομητών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Στ. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Ζ. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες  της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα Κυπριακή και Κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/ έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω email, Facebook, Twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Η . Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νόμιμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες  παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Απόρρητο Συναλλαγών

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

Main Menu